Dislokasyon: Diğer bir adıyla çizgisel kusurlar kristallerde atomsal dizilişin bir çizgi boyunca bozulması sonucu oluşur. Atomlar denge konumundan ayrıldıklarından çizgi çevresinde artık gerilmeler doğar dolayısıyla şekil değiştirme enerjisi depo edilir. Dislokasyonlar çoğunlukla katılaşma sürecinde oluşmakla beraber  plastik şekil değiştirme sırasında sayıları artar. Ayrıca boş köşelerin yığılması ve katı eriyiklerde atomsal uyumsuzluk bu tür kusurların doğmasına sebep olabilir.