Ferrit: Polimorfik (aynı kimyasal bileşime sahip fakat değişik kristal yapılı) özelliğe sahip olan arı demirin katı halde üç değişik kafes yapısı vardır. 1530°C’ta sıvı halden katı hale geçerken önce hacim merkezli kübik kafes (hmk) yapı oluşur. Buna ferrie ya da d-demiri denir. 1400°C’de hmk demir yüzey merkezli kübik demire dönüşür. Bu yeni faza ostenit veya g-demiri denir. Ostenit 910°C’de ymk’dan tekrar hmk yapısına dönüşür. Bu sonuncu faza ferrit veya a-demiri denir. Bu polimorfik dönüşüm çeliğe su verme işleminde ana etkendir.