Korozyon:  Çevrenin elektrokimyasal etkisiyle oluşan malzeme tahrbatına korozyon denir. Özellikle metallerde çok önemli sorun yaratan bu olay büyük ekonomik kayıplara neden olur. Oldukça karışık olan korozyon olayını tam önlemek olanaksızdır. Bununla beraber yakından tanımak, bağlı olduğu kuralları bilmek yapacağı zararları en aza indirmek yönünden alınacak önlemleri saptamada çok yararlı olmaktadır.

Korozyon iki türdür. Birincisi kimyasal eriyiklerin oluşturduğu doğrudan korozyon diğeri çevre koşullarının meydana getirdiği elektrokimyasal korozyondur. Elektrokimyasak korozyonda herhangi bir özel eriyiğe gerek kalmadan sürekli oluşur. Bunun en iyi örneği havanın rutebeti ve oksijeni etkisinde oluşan demirin korozyonu, diğer bir deyişle paslanmasıdır. Üstün mekanik özellikleri nedeni ile endüstrinin en değerli ve en çok kullanılan malzemesi olan çelik açık havada korumasız halde bırakılacak olursa zamanla paslanarak yok olur.

Metaller doğada oksitler, karbonatlar, sülfatlar ve silikatlar olmak üzere genellikle iyonsal bileşikler halinde bulunurlar. Bu bileşiklerin enerjileri düşük olduğundan kararlı yapıya sahiptirler. Daha sonra bu bileşiklerin arıtılması sonucu elde edilen Fe, Al, Cu, Ni ve Cr gibi metallerin bağıl olarak enerjileri daha yüksektir, uygun koşullarda bileşiğe dönüşerek enerjilerini azaltıp kararlı yapı oluşturma eğilimi gösterirler. Gerçekte korozyon ürünleri ana metalden ayrılan birer bileşik niteliğindedir. Bu bileşikler sürekli oluştuğu takdirde metaller doğadaki ilk hallerine dönerler.