Mukavemet: Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç olarak Türkçe'ye çevirilebilir.

Çekme Mukavemeti (σç): Taşınabilecek maksimum kuvveti, numunenin ilk kesitine bölerek bulunan mukavemettir.

Akma Mukavemeti (σa): Plastik şekil değiştirmenin başlangıcı olarak kabul edilen %0,2 plastik şekil değiştirme oluşturan gerilme olarak tanımlanır.