Süneklik: Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğine sünekik denir. Uygulamada işlenebilme yönünden önemli olan bu özellik çekme deneyinde kopma anında oluşan toplam plastik şekil değiştirme veya kopma uzama oranı ile belirtilir. Malzemeler bu açıdan sünek (örneğin çelik) ve gevrek (örneğin beton) olarak iki gruba ayrılabilir. Sünek malzemeler plastik olarak şekil değiştirme yeteneğne sahiptirler.  Çelik kopmadan önce büyük miktarda şekil değiştirebilir (uzar, eğilir, burulur). Diğer bir taratan beton akma gerilmesine ulaştıkan kısa bir süre sonra fazla şekil değiştirmeden kırılır.