Tokluk: Birim hacimdeki cismi kırmak için gerekli olan enerji olarak tanımlanır. Sünek malzemelerin sünme esnasında büyük enerji emeceğinden toklukları da artar.